Ørnhuset (kontor)

Kontortid: 08:30 - 15:00
Telefon: 33 08 45 00
Kontakt også kontoret for utleie og booking av møter på Ørnhuset.
E-post: fotball@orn-horten.no

Administrasjonen

Daglig leder, Ørjan Dimmestøl, 934 90 714, orjan.dimmestol@orn-horten.no 

Sports- og utviklingssjef, Ardian Gashi, 412 75 929, ardian.gashi@orn-horten.no 

Banekoordinator

Alle henvendelser vedr. endringer av bane-, kamper og treningstider henvises til:
Bjørn Erik Teigen, 926 84 105, bjornerikteigen@online.no

Ledelse/klubbstyret

Styreleder, Kjetil Ramberg, 909 26 212 , styreleder@orn-horten.no

Nestleder, Atle Hovde, 900 77 100, atle.hovde@orn-horten.no

Sportslig leder herrer, Jan Erik Fjellvik, 995 52 399, jan.erik.fjellvik@orn-horten.no

Sportslig leder damer, Anita Eftedal, 920 44 179, anita.eftedal@orn-horten.no

Barne- og ungdomsavdelingen

Leder, Børt Rakfjord, 458 46 486 , brakfjo@online.no 

Kvalitetsklubb, styremedlem

Leder, Annette Grasmo Bergman, 932 65 915, annette.grasmo.bergman@orn-horten.no

Sponsorkontakt

Daglig leder, Ørjan Dimmestøl, 934 90 714 , orjan.dimmestol@orn-horten.no 

Spørsmål om kontigent og aktivitetsavgift

Kontakt vedr kontingent og aktivitetsavgift kan rettes til medlemmer@orn-horten.no

Lisens- og overganger

Daglig leder, Ørjan Dimmestøl, 934 90 714, orjan.dimmestol@orn-horten.no 

Cuper- og fotballskole

Alle henvendelser vedr. påmelding eller spørsmål til Per Bredesen Cup, Kanalcupen, Tine Fotballskole, Horten Fotball X-Tra: E-post: fotball@orn-horten.no