Overgangen fra September til Oktober er alltid likevanskelig da det blir tidlig mørkt. Lag som trener på gress fast etter kl. 18, vil om kort tid slite med lyset. Men det vil jo også fortsatt være kamper en stund til så det blir fort trangt på banene. Det er også muligheter nede påørnfeltet, som er opplyst. Vi er bare nødt til å dele den plassen som er til
kampene er ferdig for i år. Det vil også bli noen muligheter i kaldhallen påNykirke utover høsten.

Enkelte lag har gitt tilbakemelding om at de har blitt kastet bort fra banenunder trening da de som skal spille kamp skal varme opp. Det er ingen krav frakretsen om at dette skal skje på banen. Lag må få trene, oppvarming skjer etteravtale med lag som trener - eventuelt på andre steder enn kunstgress banene!!

Treningstider

Vedlagt er endelige treningstider for høstsesongen 2016. Sørg for å vær oppdatert på tidene og banene. De fleste lagene som står med treningstid på kunstgress banene Mandag til Torsdag fra 18.00 og utover står også med alternative baner (sjekk oversikt også på gressbanene). Utover de tidene som er spesifisert for lagene så er det også noen ledige tidspunkt på de ulike banene, se treningstidsoppsettene på banene. På kunstgress banene vil det stort settvære kamper.

Kanalbanen

Vi har tilgang til denne Mandag (16-21.30), Onsdag (her vil det være Rugby treninger også, men dere får dele broderlig om dere må trene der da.) og Fredag - samt Torsdag 19.30, noen av tidene er spesifisert til lag - disse tidene er selvsagt opptatt, mens andre står det bare Ørn eller Ørn/Falk/Rugby - disse er det bare å benytte om det er ledig der. I helgene vil det være en del
aktiviteter for Rugbyklubben. Men er ikke de der er det lov å bruke banen..
Flytt målene tilbake ut av banen når treningen er ferdig, så beholder vi greitsamarbeidsklima med Horten Rugby.