Kanal-Cupen 2014

Kanal-Cupen starter om: 31.05.2014 09:30 1 Hrs. 24 Min.


Ørns Eldre minner om møte 29 . Januar kl 19.00 (o
rdinært møte).
Oppdatert møteplan for resten av året blir lagt ut litt senere!