Kanal-Cupen 2014

Kanal-Cupen starter om: 31.05.2014 09:30 23 Hrs. 16 Min.

Ørns cupgeneral Bjørn Fredriksen kan igjen melde om suksess i helgens store fotballfest, Per Bredesen cup 2016. Hele 142 lag rundt Oslofjorden møtte hverandre i turneringsspillet som foregikk i de 5 hallene Campus Bakkenteigen, Holtanhallen, Hortenshallen og 2 x Høyanghallen i Holmestrand.

Per Bredesen Cup 2016 må sies å være en ny suksess for Ørns driftige cuparrangements stab. Hundrevis av kamper ble avviklet i de 5 hallene og de eldste årsklassene ble avsluttet med finaler på søndag kveld. Som representanter for tilfredse og glade deltakerlag og spillere tar vi her med noen bilder fra Høyanghallen lørdag:

Helt til topps i G-16 års klasser gikk Nøtterøy som hadde begge sine lag i finalen Nøtterøy 2 mot Nøtterøy 1, resultat 1-3 (bilde øverst). Bestemannspremien i denne finalen gikk til Jakob Dunsby. Trener for Nøtterøygutta var ikke ukjente Espen Røkaas (Flint), men også med en fortid med spill i Ørn Horten.

Lagene i finalespillet fikk pokaler, mens i de yngre årsklassene fikk samtlige deltakere både PB-Cup plakett og deltakerpremier i form av PB-Cup lue og hals buff.
Resultater fra andre finalespill årsklasser - se annen artikkel på Ørns hjemmeside.

Arrangementet gikk som vanlig på skinner og takket være ny effektiv logistikk, innpå hundre frivillige fra positive foreldregrupper på lagene i BU-avdelingen i kiosker og inngang, A-lagsspillerne som gjorde en utmerket jobb samt godt drillet bemanning i sekretariat (ref bilde nedenfor - representert v/jentelags spillerne) samt dyktige og flinke dommere gikk både kiosksalg, inngang, sekretariat og ikke minst turneringspillet helt etter planen ...

Full action i Holtanhallen ...

Verdifull koordinering i hver hall med en «hallansvarlig» har vært en av årets suksessfaktorer for en flott gjennomføring av det hele.
En spesiell takk derfor til Bernt Ove Finsveen (Bakkenteigen), Jonny Meyer (Holtan), Vidar Eskelund (Høyanghallen) og Bjørn F (Hortenshallen) m/sine crew, som har hatt stålkontroll gjennom hele helgen.
Til slutt en stor takk og hilsen til samtlige deltakende lag med foreldre og ledere som har fulgt lagene, vi sitter igjen med god opplevelse fra hyggelige og positiv deltakelse i Per Bredesen Cup 2016!