Ørnen har fløyet i over hundre år, men hvordan ble ørn til ØRN. Her er den enkle forklaringen.Ørn Horten er en av Norges eldste fotballklubber, men hvordan fikk
klubben sitt navn? Vi har hentet forklaringen fra Ørns 25-års  jubileumsbok fra 1929:
    
Fantasi og virkelighet?
En vårdag 1904 stod i skogen der stoler nær til byens idrettsplass en klynge unge menn i ivrig samtale.
Disse menn var alle enige om at en fotbal/klubb skulle stiftes i byen.

Men navnet?
Der manglet såvisst ikke på forslag. Men kun det beste var godt nok et med
fynn og klem gjennem alle tider. De bra karer var sig sitt ansvar
tilfulle bevisst, og forente glød og veltalenhet med kløkt i den hete
diskusjon. Klimax var nådd.

Da var det underet skjedde. I retning over den åpne idrettsplass kretset mot de lette skylag et prakteksemplar av en Kongeørn.
Rundt i kretser svevet den ensomme majestet, hevet og senket de mektige vinger, rolig og sikkert under den stolte flukt, arbeidende sig opad
alltid høiere -- inntil øiet måtte gi slipp. Fuglen hadde straks fanget våre unge menns opmerksomhet. De nød med beundring dette sjeldne skue.
Og -- da ørnen forsvant for deres blikk, var der ingen som gjenoptok den hissige diskusjon.

Men man var efter få minutters forløp enstemmig om at klubbens navn -- det skulde være ”Ørn”.