Norges Fotballforbund har plutselig endret sin kampplan og trekning for kvalifiseringen til 1.divisjon for kvinner. Utfra trekningen fikk Ørn i utgangspunktet hjemmekamp søndag 30.10. Den dagen har isteden blitt kampdag for oppgjøret Hinna-Bossekop, mens Ørn risikerer å måtte reise til Alta på en helt ny dato, onsdag 2. november. 
- Vi klarer å arrangere Kanacupen prikkfritt på en dag med 1000 kamper, mens NFFs administrasjon ikke har kapasitet til å få gjennomført tre kamper etter sin egen plan, sier styreleder Kjetil Ramberg (bildet).
Da endringen ble gjort kjent fredag protesterte Ørn Horten med en gang.
I dag bekreftet NFF at oppsettet er endelig, og Ørn Horten reagerer meget sterkt på den urimelige og uforståelige beslutningen.

Her er brevet fra styreleder Kjetil Ramberg og sportslig leder damer Trym Bergman

Norges Fotballforbund
Att. Rune Pedersen
Kopi: Nils Fisketjønn

FK Ørn Horten reagerer sterkt på NFFs fremgangsmåte og konklusjon i forhold til kvalifisering til 1.divisjon, kvinner.
Denne saken har flere alvorlige sider:

NFFs plan og trekning
Det ble tidlig sendt ut en plan for hvordan kvalifiseringen skulle gjennomføres.
Denne inkluderte regionene som skulle spille mot hverandre og valgte datoer.
Trekningen 19.10. ga et kampoppsett basert på datoer som var kjente i mange måneder.
Samme dag sendte NFF følgelig ut e-post til klubbene der oppsett og datoer var definert.
Etter utsendelsen 19.10. har NFF deltatt i en prosess som overhodet ikke kan aksepteres.

Dialog mellom klubbene/beslutningsprosess
1. Samme dag som trekningen foretas, 19.10. legger FK Hinna ut på sin hjemmeside følgende tekst:
«NFF, Bossekop og Hinna er blitt enige om kampdag for første kvalik som blir søndag 30.10. Hvis Hinna vinner kampen eller spiller uavgjort hjemme mot Bossekop blir neste kamp bort mot Ørn Horten 6.11.
Senere presenterer Bossekop også 30.10. som kampdag mot Hinna.

FK Ørn Horten forutsetter at en slik enighet ikke er gjort mellom to av tre involverte klubber og NFF. Dette til tross for at både Hinna og Bossekop gjennom dialogen med NFF har oppfattet klart og tydelig at NFF har gjort nettopp det.
Vi ønsker derfor svar fra NFF: Ble en slik enighet inngått mellom to av tre klubber og NFF og som endringen mottatt på e-post 21.10 tyder på?

2. 21. 10. sendes det fra NFF en ny epost der ovennevnte endringer (slik FK Hinna altså beskriver på sin hjemmeside allerede 19.10.) er foretatt. Kampdagen FK Ørn Horten i forhold til NFFs egen plan har, 30.10. er nå isteden blitt til kampdag for Hinna – Bossekop.
Den opprinnelige planen og trekningen er nå satt helt til side. Begrunnelsen fra NFF er:
«På grunn av utfordringer vedr. reisene i den kommende kvalifiseringsrunden fra 2. til 1. divisjon kvinner vil den første kampen som også har den største reisebelastningen bli spilt 30. oktober.
For å kunne holde kvalifiseringen innenfor de oppsatte rammene rent tidsmessig 26. Oktober til 6. November- vil kamp nr. 2 måtte spilles i midtuken den 2. November.»

At prosessen og dialogen er sterkt kritikkverdig er en alvorlig sak i seg selv.
Når NFF endelig informerer om endringen er i tillegg argumentet i forhold til begrunnelsen helt feil. Den første kampen FK Hinna – Bossekop har ikke «den største reisebelastningen».
Det er omtrent samme reisetid fra Alta til Stavanger som fra Horten til Alta. Det må anses som rent slurv at NFF ikke sjekket dette i forhold til kjøre– og flytider.

3. NFF har konkludert med at kampene skal spilles innen 6.11. Det er en unødvendig, men viktig presisering fordi klubbene selvsagt har forholdt seg til at dette er siste kvalifiseringsdato.
NFF må selv ta ansvar for at man ikke la opp til spill i tre helger. Det hadde selvsagt vært klart best for klubbene. Dette ikke minst i forhold til reiseavstand, men også gitt like betingelser i forhold til hviletid mellom kampene.
For å imøtekomme Bossekop og Hinna har NFF nå valgt en helt ny dato. Hvis Bossekop vinner i Stavanger skal FK Ørn Horten reise til Alta onsdag 2.11.
Det som var en så stor reisebelastning for Bossekop onsdag 26.10. at NFF endret spilleplanen/datoer, er onsdagen etter ikke lenger et problem for NFF når FK Ørn Horten kan få samme reisebelastning.

Oppsummert
•             NFF skulle holdt fast ved sin plan som forutsetning ved trekningen. Planen skulle aldri ha vært satt til side samme dag som resultatet av trekningen forelå.
•             NFF skulle involvert alle tre klubbene i en eventuell dialog. Det er helt uakseptabelt at det har foregått en dialog og skjedd en endring på bakgrunn av den uten at FK Ørn Horten har vært involvert
•             NFF skulle sjekket fakta i begrunnelsen for endringen Hinna, Bossekop og NFF foretok. Nå bygger endringen på helt feilaktige premisser hva gjelder det eneste argumentet : reisetid.

Konklusjon
FK Ørn Horten konkluderer med at endringen er tatt på bakgrunn av manglende faktagrunnlag.
Argumentet om reisetid bortfaller.
FK Ørn Horten krever at NFF følger sin opprinnelig plan og respekterer utfallet av sin egen trekning.


Trym Bergman
Sportslig leder, kvinner
FK Ørn Horten

Kjetil Ramberg
Styreleder
FK Ørn Horten