Ørnhuset er samlingsstedet for Ørn Horten og det er et stort hus med uteområder som må vedlikeholdes jevnlig. Alt gjøres på dugnad og torsdag var en gjeng fra 10-12-gjengen i gang for å ta bort løv, klippe hekken og fjerne små trær som hadde vokst inn i hekken.
Takk for solid innsats til en solid dugnadsgjeng og du finner et par bilder til hvis du klikker "Les mer".

Følgende «arbeidere» var med på dugnaden fra 10-14 på torsdag: Roar Malmquist, Knut Løge, Herbert Hansen, Jan Borgen, Arvid Pedersen, Svein Christiansen, Robert Landro, Egil Moen og Jon Prosvik.

Knut Løge med aktiv rivegrep, og som vanlige med noen muntre kommentarer underveis
Bilder: Jon Prosvik

Pause er viktig på enhver dugnad, selv om æresmedlem Løge er den eneste som har fått egnet sitteredskap