Ørns Eldre m
inner om ÅRSMØTE fredag 28. november kl. 19:30 på Ørnhuset!
Bespisning/påmelding må gjøres til et av styrets medlemmer innen tirsdag 18. november.

KONTAKTPERSONER - PÅMELDING;

Formann: Per Erik Tovseth, tlf: 4522 1925
Sekretær: Stein N Johansen, tlf: 9082 9763
Kasserer: Geir Stefansen, tlf: 9899 7289