Ørns Eldre minner om møte 24 . April kl 19.00.
Bespisning: 
Erter/kjøtt og flesk.
Påmelding senest 17. april!