Over 50 medlemmer møtte opp på det ekstraordinære årsmøtet fredag kveld. Ressursteamets framlegg om å gi styret fullmakt til å ansette daglig leder og utviklingssjef, samt å være aktive for ivareta klubbens anleggsbehov i Lystlunden, ble enstemmig vedtatt. Emil Hansen (bildet) ble valgt til ny styreleder, sammen med et nytt og sterkt styre.

Ekstraordinære årsmøter samler vanligvis ikke så veldig mange deltagere, men det er tydelig at det er en gryende optimisme og ny giv i Ørn. Etter at klubben ikke fikk valgt nytt styre på årsmøtet i februar, ble det oppnevnt et Ressursteam som skulle se på ulike sider av klubbens drift, og samarbeide tett med valgkomiteen. Gruppa har jobbet godt og avholdt medlemsmøte med frokost der det foreløpige arbeidet ble lagt fram, og man fikk innspill fra medlemmene.

Etter dette meget grundigë og gode arbeidet ble Ressursteamets forslag lagt fram for årsmøte og enstemmig vedtatt. Dette gjaldt følgende tre områder:
- tilsetting daglig leder
  Årsmøtet gir sin tilslutning til forslaget om å tilsette daglig leder på full tid, og gir styret fullmakt til å realisere dette.
- tilsetting utviklingssjef
  Årsmøtet gir sin tilslutning til forslaget om å tilsette utviklingssjef på deltid, og gir styret fullmakt til å realisere dette.
- utvikling Lystlunden
  Årsmøtet gir sin tilslutning til å fremme forslag til Idrettsrådet basert på klubbens anleggsbehov, samt gå i direkte dialog med det politiske miljøet og kommunens administrasjon om det samme.

Dessuten ga årsmøtet enstemmig tilslutning til følgende fokusområder som styret skulle prioritere i sitt arbeid for 2015 og i videre planlegging.
-        Felles økonomi
-        Styrket økonomi
-        Utredning av Ørnhuset
-        Ny organisasjon
-        Fokus på kultur: Sammen. Alltid. Uansett
-        Fokus på omdømme: Ørn Horten som merkevare
-        Målprosess med konsekvensanalyse

Du kan lese hele framlegget til Ramberg-utvalget HER.

 Avgående styreleder Roar Jalland takket utvalgsleder Kjetil Ramberg for flott arbeid.

Ressursteamet og spesielt Kjetil Ramberg fikk stor honnør for å ha jobbet meget godt og kommet med svært viktige bidrag til klubbens framtidige utvikling. Ressursteamet ble foreslått omdøpt til Ramberg-utvalget, noe som nok også må tas som et ønske om at de kan bidra til det videre arbeidet i klubben.

Valget
Valgkomiteen, under ledelse av Edgard Larsen, har også jobbet meget godt siden det ordinære årsmøtet, og kunne legge fram både forslag til nytt styre og medlemmer til råd og utvalg som ikke var klart til det ordinære årsmøtet

Her er det nye styret:
Fra venstre: Per Branstad, Marianne Ødegaard, Emil Hansen, Atle Hovde, Torger Gjerde og Petter Bagstevold
Kjetil Kristoffersen og Alf Bruun hadde ikke mulighet til å være tilstede

Etter valget ble Roar Jalland takket av Kjetil Ramberg på vegne av klubben for å gjennomført sin tredje periode som styreleder, noe han mente var historisk i Ørns historie. Jalland fikk overrakt ei klubbe med Ørn-emblem og med hilsenen «Tredje gang gjelds – takk for innsatsen.»


Etter vel gjennomført valg kunne ny leder av barne- og ungdosmutvalget, Petter Bagstevold, opplyse at Ørn Hortens Jenter 13/14-lag (under årmøtet) hadde vunnet Vinterserien etter 3-1 over Eik Tønsberg i finalen.

Her er styret og andre utvalg som ble valgt fredag:

STYRET 2015  
Styreleder Emil Hansen
Nestleder   organisasjon Torger Gjerde
Sportslig adm. leder   herrer Per Branstad
Sportslig adm. leder   damer Alf O. Bruun
Leder Barne- og   ungdomsutv. Petter Bagstevold
Styremedlem Marianne Ødegaard
Styremedlem Atle Hovde
Styremedlem Kjetil Kristoffersen
   
KLUBBUTVIKLING  
Ansvarlig Annette Grasmo Bergman
   
SPORTSLIG UTVALG   HERRER
Leder Per Branstad
Sportslig sekretær Tormod Hoel
Medlem Roar Malmquist
Medlem Svein H. Riisnæs
Medlem Kjetil Kristoffersen
Medlem Morten Wivestad
Medlem Jan Erik Fjellvik
   
BARNE- OG UNGDOMSUTVALG
Leder Petter Bagstevold
Medlem Bjørn Fredriksen
Medlem Geir Fjellvik
Medlem Jørn Magne Nilsen
Medlem Bjørn-Kåre Falkenberg
Medlem Jørn Vego
Medlem Kjell Andre Thu
Medlem Geir Ludvigsen
Medlem Ardian Gashi
Medlem Kim Ragnar Hansen
   
UTBYGGING/ANLEGG  
Leder Roar Jalland
Medlem Atle Hovde
Medlem Harald Røed
Medlem Torleiv Sandvig
Medlem Espen Foss Hansen
   
INTERN   REVISJON  
Medlem Leif Bjerke
Medlem Anne Bente Perskaas