Ørn Horten har årsmøtevedtak på å lyse ut en stilling som daglig leder av klubben. Nå er utlysningen klar, og styreleder Kjetil Ramberg er klar på hva man ønsker å oppnå ved en slik stilling.
- Vi er opptatt av å profesjonalisere klubben og ansettelsen av daglig leder er et viktig skritt i den forbindelse, sier Ramberg.

Styreleder Kjetil Ramberg har også hatt det daglige lederansvaret for klubben, en løsning han har vært klar på ikke er heldig på sikt. Nå tas det skritt for å få ansatt en daglig leder, slik flere årsmøter har vedtatt.
- Det har vært viktig for oss å gå grundig gjennom hele organisasjonen for å sikre at det er god struktur og tilrettelegging for våre mange tillitsvalgte. Stillingen som daglig leder skal tilføre klubben en ny dimensjon og det er derfor avgjørende at det er god rolleavklaring mellom administrasjonen og tillitsvalgte.

Hvordan skal en daglig leder-stilling bidra til dette?
- Målet med stillingen er å øke inntektene og bidra til serviceledelse ovenfor medlemmer og samarbeidspartnere. Det er helt sentralt i vår måte å tenke på at det kommer flere overgripende funksjoner. Daglig leder vil gi oss det på viktige områder og en utvidelse av utviklingssjef–stillingen som Ardian Gashi nå har, vil sørge for bedre sportslig samordning. Også blant utvalg, råd og komiteer ser vi på hvordan klubben på best mulig måte samordnes og får en helhetlig tenkning og handling inn i daglig drift, sier Ramberg.

Dette vil være en attraktiv og krevende stilling, og det bør derfor være mulig å få mange godt kvalifiserte søkere.