Mens Ørnspillere og -lag forbereder sesongen gjennom treninger og treningskamper, jobbes det iherdig på andre fronter. I nyhetsbrevet for mars får du vite en del om hvilke områder styret har jobbet med og har fokus på framover. Styreleder Kjetil Ramberg kan fortelle om Roma-samarbeidet, økonomien i klubben, ansettelse av daglig leder, sportslige rammer, markedspresentasjon årsmøtet fk. lørdag.

ROMA-SAMARBEIDET
Etter en vellykket studietur for trenerne til AS Roma ble det en fantastisk start på AS Roma-akademiet i februar. 70 påmeldte deltakere fra syv fylker deltok og tilbakemeldingene var svært gode.
7.-9. april blir det ny akademi-helg. Denne gang er det bebudet besøk fra AS Roma og en av de virkelig store profilene både i AS Roma, italiensk og internasjonal fotball; Bruno Conti. Dette blir et spennende møte både for deltakerne og foresatte.

HVA GÅR PENGENE TIL?
Tillitsvalgte, ikke minst lagledere og trenere får stadig spørsmål om hva inntektene går til.
Svar på det spørsmålet gis ved å delta i debatten og få informasjon på medlemsmøter og ikke minst på årsmøtet i november der budsjettrammene vedtas.
Ett eksempel: medlemsinntektene dekker ca 20% av kostnadene for 2017.
Resten, drøyt 4,5 millioner kroner må skaffes på annen måte.
Barn - og ungdomsavdelingen har det klart største budsjettet og har alene har et utgiftsbudsjett på 2.000.000.

DAGLIG LEDER
Som tidligere skrevet i nyhetsbrev er det besluttet av klubben skal ansette daglig leder. Stillingen er utlyst. Det er gjort en viktig jobb med å utvikle styringssystemer og struktur slik at daglig leder-funksjonen blir tydelig definert i organisasjonen.
Denne skal tilføre kvalitetsheving på sentrale områder som markedskommunikasjon, salg og produktutvikling og er absolutt ikke ment å overta oppgaver tillitsvalgte gjør i dag.

TILLITSVALGT-KONFERANSEN
I tråd med å profesjonalisere virksomheten ble det arrangert eget møte for ledere og medlemmer av råd, utvalg og komiteer for en uke siden. 35 tillitsvalgte bidro med sin kompetanse og sine erfaringer for å strukturere driften av klubben. Dette er også et viktig ledd i kvalitetsklubb-prosessen klubben er inne i.

MARKEDSPRESENTASJON
I januar ble klubbens nye markedsbrosjyre presentert og den har blitt godt tatt imot. Det er gjennomført møter med alle de største samarbeidspartnerne i næringslivet, bank og handelsstand. Responsen er positiv nok, men det er også viktig at medlemmene våre er aktive og påvirker beslutningstakere.. Om ikke virksomhetene selger flere enheter ved å bidra ovenfor Ørn Horten, handler det også om å utvikle Horten som by ved å ha et bredt og godt idrettstilbud. Så, vi håper at næringslivet har en viss "Hortenlove"-tenkning når de skal se på samfunnsansvaret sitt.

TYDELIGE SPORTSLIGE RAMMER
Også sportslig skjer det en overgang til klubbstyrt organisering, innhold og oppfølging.
Private initiativ, ideer og forslag er bra, men dette skal forankres av og i klubben. En ny stramhet på dette området vil sørge for en tydeligere definert sportslig modell utviklet og ledet av klubben. Med snart 1000 medlemmer er det en selvfølge at det er ulike syn, men til slutt er det utvalg og styrets ansvar å sørge for at det bare er ett gjeldende syn i gjennomføringen : klubbens. Motstand og "omkamper" er vi forberedt når en tydelig retning nå blir definert, men det forventes lojalitet når beslutninger er tatt.

ÅRSMØTET 11.3. OG 2016-REGNSKAP
Førstkommende lørdag er det årsmøte med presentasjon av regnskap som hovedsak. Det er velkjent at klubben tok kraftfulle, men helt nødvendige økonomiske grep fra april ifjor. På det ekstraordinære årsmøtet 30.3. la en ressursgruppe fram tall som viste at klubben i "beste fall" styrte mot et estimert underskudd på 1.500.000 millioner (senere ytterligere oppjustert). Regnskapet som legges fram på lørdag vil vise de økonomiske realitetene på en god måte. Det har hele tiden blitt informert åpent at det vil bli et underskudd, men at det ser lysere ut enn det kunne vært.

PER BREDESEN CUP
Ny suksess i helgen som var med Per Bredesen-cup, men det er viktig å ikke ta suksessen for gitt. Det jobbes lenge og mye for at både PB-cup og Kanalcupen er de suksessene de er. En stor takk til Bjørn og cup-utvalget for jobben som blir gjort. Dette er en viktig del av merkevaren FK Ørn Horten og bidrar også med inntekter til barn og unge.

Horten 6. mars
Kjetil Ramberg
Styreleder
FK Ørn Horten