FK Ørn Horten har den siste tida fått mye oppmerksomhet for viljen og evnen til å utvikle unge toppspillere. Men hvordan henger talentutviklingen sammen med klubbens visjon «Flest-lengst-best».
- Vi har vist at potensialet til å lykkes med både bredde og elitedelen er der, men det krever bedre struktur og en tydeligere faglig plattform å ta det neste nødvendige steget, sier styreleder Kjetil Ramberg.

Under overskriften «Landslagsfabrikken Ørn Horten» framhevet Gjengangeren at Ørn har levert ti landslagsspillere de siste 15 årene.
– Det stemmer når det sies at Ørn er mulighetenes klubb, sa spillerutvikler Espen Kirknes, i NFF Vestfold til lokalavisa for ei uke siden.

FLEST
Ørn har en visjon som sier «Flest-lengst-best», og er det noen motsetning mellom det å være gode på talentutvikling og det å beholde så mange som mulig lengst mulig.
Vi har utfordret styreleder Kjetil Ramberg på det som kan være en motsetning.
- FK Ørn Horten har som mål å rekruttere flest mulig unger i sitt nærområde til fotballspill. Med 50 lag i 2016 har klubben lykkes godt med å ha en bred rekruttering. Det er viktig at ungene spiller i sitt nærområde så lenge det er naturlig. Det handler om lokal identitet, korte avstander, venner og venninner og ikke minst god ressursutnyttelse av ledere, trenere og anlegg.
Vi ønsker alle spillere velkommen til Ørn, men for ungene vil det være best å være i sitt lokalmiljø i starten, sier Ramberg.

Styreleder Kjetil Ramberg er engasjert på de fleste områder i klubben, ikke minst når det gjelder å ivareta klubbens visjon "Flest-lengst-best"

LENGST
Idretter som fotball opplever kanskje mindre frafall enn individuelle idretter, hvordan kan Ørn som klubb redusere frafallet?
- Det viktigste for meg og oss i Ørn er at unger og ungdommer driver med fotball eller annen idrett så lenge som mulig. Jeg synes det er fantastisk at vi i 2017 har seniorstaller for menn og kvinner med så stor lokal forankring og i tillegg en stor og bred U19-stall på herresiden. Jeg vet det ikke helt sikkert, men tror det kan være en Ørnrekord med så mange U19-spillere. Det er et sikkert tegn på at det er gjort noe riktig og vi motbeviser påstanden om avskalling fra ungdomsfotballen.
Samtidig er vår situasjon motsatt av det de fleste opplever med sviktende rekruttering og tidlig frafall, sier Ramberg

Men, det er vel også frafall fra klasser i Ørn?
- Det er det og jeg synes det er naturlig. Vi har ingen å miste, men det vil være naivt å tro at alle er like fornøyd med alt alltid. Av snart 1000 medlemmer vil det være ulikt syn på hva som er best utvikling for den enkelte spiller og det enkelte lag, og vi må bare respektere at det er foresatte og spillere som mener de kan få et riktigere tilbud andre steder.
Så får vi gjøre en enda bedre jobb med å beholde så mange som mulig så lenge som mulig – slik det da eksempelvis har lykkes med i den store U19-klassen og den sterke veksten som i fjor bestod av klubbrekorden på 50 lag. Sier Kjetil Ramberg.

I fjor fikk åtte Ørntalenter mulighet til å besøke Ullevaal, og blant annet oppleve at Norge slo Island 3-2. Bak fra venstre: Mia Elise Dale, Stine-Emilie Hytten Andersen, Oda Slettebak Ramberg og Ninni Bonden Nysveen. Foran: Adnan Hadzic, Joachim W. Hoff, Håvard Hettervik og Adrian G. Bergman.

BEST
Det har vært lansert ulike teorier på hvorfor Ørn Horten stadig produserer talentfulle spillere. Det er landslagsspillere, salg til utenlandske klubber og nå nye spennende typer som kan gå samme veien.
- Jeg tror hovedgrunnen er todelt: evnen til å se den enkelte spilleren og viljen til å legge til rette for unge spillere på bekostning av laget i den aldersklassen de tilhører.
Resultatet av disse to hovedtrekkene blir at de rette spillerne tidligere får større og dermed riktigere utfordringer. Jeg tror ikke det i teorien er uenighet i norsk eller internasjonal fotball om dette, men vi har vist en gjennomføringsevne som har kommet de rette spillerne til gode. Heller ikke innad i Ørn har dette vært helt uten opposisjon.
Problemet med å la ungdomsspillere for lenge trene og spille med på sitt aldersnivå gir stagnasjon ved for lave utfordringer. Resultatet er for mange treninger og kamper for de aller beste på altfor lavt nivå.

Blir ikke resultatene for det enkelt lag dårligere ved å skyve opp de beste?
- Jeg mener vi kan skape både robuste og sportslig sterke lagsmiljøer og tilrettelegge for de aller beste. Men, hvis valget står mellom kortsiktige resultater for det enkelte lag og det å gi en ung gutt eller jente sjansen til å realisere potensialet sitt, skal vi alltid velge det siste. Dermed vil det dukke opp nye Julian og Benjamin’er til inspirasjon for mange unge i klubben.
Jeg mener altfor mange klubber og lag har for kortsiktig perspektiv. Man kan oppnå veldig gode kampresultater en stund mens utviklingen i realiteten stopper opp, sier Ramberg.

GUTTER OG JENTER
Er det noen forskjeller mellom gutter og jenter i forhold til flest, lengst og best?
- Jeg oppfatter nok at jentene beveger seg mer flokkvis, mens guttespillere i samme alder har et mer individualistisk syn og tar andre valg. Når noen jenter slutter eller flytter på seg følger gjerne andre med, og hvis det fra før av er relativt få spillere i en klasse blir det sårbart.
Når jentene blir eldre jevner dette seg ut og vi ser jo på vårt eget damelag at det nå består av mange lokale spillere med store ambisjoner som tar individuelle valg.

Når får Ørn Horten sin neste landslagsspiller etter Adnan?
- Johan Bonden Nysveen bør være høyaktuell. Jeg regner med at de ansvarlige for uttak har evnen til å se fotballforståelse, teknikk og holdninger fremfor fysikk. I så fall blir han klubbens neste landslagsspiller på guttesiden.
Både Nora Grasmo Bergman og Oline Fuglem har fått tidlig og mye erfaring med damelaget. Begge har potensiale til å nå langt også på kort sikt. Alle disse tre og flere til er gode eksempler på klubbens vilje og evne til å gi store utfordringer tidlig og med god oppfølging sørge for å maksimere muligheten til å nå sitt potensiale, sier Kjetil Ramberg.

STRUKTUR
Både i Ørn og andre steder gis spillerne mange tilbud utenom laget sitt, men er innholdet alltid godt nok?
- Mye er bra, men det er absolutt tidspunktet for å kritisk se på kvaliteten, erkjenner styrelederen.
Også vi i Ørn gir mange tilbud, men nå må vi ta en pause i å utvikle tilbud og sikre høy kvalitet i gjennomføringen. Om det er Fotball x-tra, Roma-akademiet, Sammen for Horten eller Tines fotballskole er det behov for å se på målgrupper, innhold og faglighet.
Vi skal nå utvikle en samlet plan som blir klubbens modell fort spillerutvikling. Det er et helt nødvendig arbeid for å sikre både bedre struktur og en tydelig definert faglig plattform.
Det som gjør at vi kommer til å lykkes godt med dette er det grunnlaget vi har skaffet oss, avslutter Kjetil Ramberg, styreleder i FK Ørn Horten