Ørn Eldre minner om påmelding til April møte 28.04 - kl 19:30.
Bindene påmelding for bespisning (erter, kjøtt og flesk) innen 20. april;
Ole Marthin Olsen, tlf: 926 34 233 
Jan Petter Georgsen, tlf: 415 83 866 
Thor Harald Hansen, tlf: 979 61 282