Åpningen av samarbeidet mellom FK Ørn Horten og AS Roma ble en knallsuksess. 70 barn og unge fra syv fylker var påmeldt til Roma-akademiet i Lystlunden. Dette ble en flott helg med god stemning, flotte tilbakemeldninger og god erfaring for klubben.
- Vi er veldig godt fornøyd med gjennomføringen, sier styreleder Kjetil Ramberg.

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i FK Ørn Horten lørdag 11. mars kl. 14.00 på Ørnhuset. Agenda: Regnskap 2016 og fremlegg. Mer informasjon seinere.

På senhøsten i fjor samlet klubben inn utstyr til idrettens fredsprosjekt i Zambia. Mange både i og utenfor klubben samlet inn fotballstøvler og ved juletider ble de sendt til Zambia. Nå er de tatt i bruk og har medført stor glede blant barn i Zambia.
Hvis du har fotballstøvler opp til 12 år, kan de leveres på Ørnhuset i februar.
- En stor takk til alle som har bidratt med utstyr. Dette er en del av det samfunnsansvaret FK Ørn Horten bør og skal ta, sier styreleder Kjetil Ramberg, i FK Ørn Horten.

Januar er passert og FK Ørn Horten er i full gang med 2017–sesongen. Styret i klubben fortsetter forberedelsene mot sesongen, og på vegne av styret har styreleder Kjetil Ramberg som vanlig sendt ut et nyhetsbrev. Der kan du lese om klubbens markedskonsept, Roma-samarbeidet, ny hjemmeside og klubbkonferanse 27. februar.