Her er nyhetsbrevet fra styret i FK Ørn Horten

ORGANISASJONEN RUSTES OPP
Vi har i tidligere nyhetsbrev informert om at hele organisasjonen nå gjennomgås.
Det skal bli en annen, tydeligere og bedre definert struktur: hvem gjør hva, når, hvordan og sammen med hvem.
Vi er så heldige å ha mange tillitsvalgte og disse fortjener klare linjer og gode vilkår for sitt arbeid for klubben.
Arbeidet har pågått siden juni. Kommende tirsdag er en referansegruppe med deltakere i og utenfor både den «faste kjernen» og klubben invitert til en første gjennomgang.
Arbeidet med organisasjonsutviklingen vil gå parallelt med valgkomiteens arbeid og alt skal være på plass til årsmøtet i november.

TAKK TIL VEDLIKEHOLDSGRUPPA
I år har vi en vedlikeholdsgruppe for første gang. De ivaretar klubbhuset med nødvendig vedlikehold og praktisk jobbing.
De har, sammen med andre bidragsytere i 10-12-gjengen i år innredet utstyrscontainer til 15 av lagene i barn – og ungdomsavdelingen, fått på plass nytt ventilasjonssystem og satt opp en utebod for lagring.
Klubben er også så heldig at denne gjengen som regel finner penger til disse prosjektene.
Stor takk til alle som har bidratt.

ÅRSMØTE 22. NOVEMBER
Vi har som kjent valgt å ha årsmøtet i november. Der behandles alle årsmøtesaker med unntak av regnskapet.
Det er i NIF’ s regelverk at dette følger regnskapsåret. Vi behandler regnskapet på et årsmøte i mars.
Årsmøtet i november er lagt til onsdag 22. mars 19.00 på Ørnhuset.

DET BLE NY REKORD
I augustbrevet hadde vi trua på at klubben ville sette ny rekord i inntekter fra Grasrotandelen.
Og ny rekord ble det med god margin.
123.000 i en fire-måneders periode var den gamle rekorden. 137.011 lyder den nye rekorden på.
Vi er nå oppe i 574 andeler og inntektene pr dag er på drøyt 1400 kroner.
Tusen takk til alle dere som støtter oss!

HORTEN FOTBALL X–TRA
Horten fotball X-tra er et tilbud i Ørnregi til alle interesserte gutter og jenter fra 3. til 7. klasse.
Hver onsdag blir deltakerne hentet på skolene i kommunen og kjørt til kaldhallen på Nykirke for trening.
Fra 13.00 til 16.00 er det fotballtrening med mat/fruktpauser og hvile innimellom.
Nå er det bare ni ledige plasser.  Da er makstallet på 40 nådd. For de som er interessert gjelder det å være raske med påmeldingen.
Mer informasjon om Horten fotball X-tra finner du på hjemmesiden.

TAKK OG VELKOMMEN
Vi vil benytte anledningen til å takke Ole Branstad for mange års arbeid i Ørns Venner (ØVE) AS.
ØVE AS består av en rekke privatpersoner (alle kjente Ørnnavn) som har aksjer sammen med klubben i aksjeselskapet som forvalter Ørnhuset.
Ole har vært styreleder i mange år. Ny styreleder er Bjørn Robert Paulsen. Vi ønsker han velkommen og gleder oss til samarbeid.

LYSTLUNDEN
For ethvert styre i klubben vil utviklingen av Lystlunden ha sterkt fokus.Anlegget er slitent og gir lite grunnlag for å løfte fotballnivået.
Treningsforholdene på vinteren er spesielt dårlig, det er trangt ellers i året, fasilitetene for spillere og publikum ikke særlig innbydende.
En elendighetsbeskrivelse? Nei, dette er realitetene.
Som klubb er det vårt ansvar å prioritere de områdene som aller viktigst å få gjort noe med. Det blir nå laget en strategisk handlingsplan.
Vi tror at god dialog med administrasjonen og politikerne i kommunen er avgjørende for å få laget en helhetlig og offensiv plan for utviklingen av Lystlunden.
Men, da må vi først klubben vite hva den vil. Det er det planen skal gi svar på.

ØKONOMIEN PÅ RETT VEI
På årsmøtet i november i fjor ble budsjettet for 2017 vedtatt. Det ble lagt opp til en inntektsside som var ca. en million høyere enn 2016 og en omsetning på drøyt 5.800.000 med et overskudd på 100.000.
Å øke inntektene med en million var og er en krevende og dristig satsing, men vi kommer til å klare det.
Et overskudd er nødvendig for å bygge opp egenkapitalen etter fjoråret. Det kommer vi også til å klare.

Nå går vi inn i budsjettprosessen for 2018. Arbeidet er i gang og styremøte 19. september er et rent budsjettmøte.
Budsjettet handler om penger, men er også verktøyet som definerer hva vi skal satse på og hva som må velges bort.
Det blir et medlemsmøte i månedsskiftet september/oktober hvor vi presenterer styrets tanker om dette.
Budsjettet vedtas på årsmøtet i november.

For styret 

Kjetil Ramberg
Styreleder