Administrasjonen (kontor - Ørnhuset)

Kontortid: 09:00 - 15:00
Telefon: 909 26212

Leie av Ørnhuset: 917 17411

E-post: fotball@orn-horten.no
Hjemmeside: www.orn-horten.no 

Sports- og utviklingssjef, barn- og ungdomsavdeling:  Kjetil Ramberg, telefon 909 26 212
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ledelse/klubbstyret

Styreleder: Svein Lindhjem, telefon 94185586 (e-post: svein.lindhjem@sf-nett.no)

Styrets nestleder: Roy Kenneth Skulstad-Hansen, telefon 92416302 (e-post: rkh@usn.no)

Styremedlem: Kjetil Aasebø , telefon 92858505 (e-post: aasebok@gmail.com)

Styremedlem: Ida Bjerkeskaug, telefon 45485355 (e-post: idabjerkis@gmail.com)

Styremedlem: Patrick Bjerkeskaug, telefon 95118657 (e-post: patric@eskanor.no)
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Spørsmål om baner, treningstider:

Alle henvendelser når det gjelder endringer av bane- kamper og treningstider rettes til:

Roy Kenneth Skulstad-Hansen, telefon 924 16302 (e-post: rkh@usn.no

--------------------------------------------------------------------------------------------

Spørsmål om leie av klubbhus lokaler:

medlemmer@orn-horten.no - Mobil: 917 17411

-------------------------------------------------------------------------------------------

Spørsmål om kontigent og aktivitetsavgift:

Kontakt vedr kontingent og aktivitetsavgift kan rettes til medlemmer@orn-horten.no 
Les HER - mer info om kontingent- og aktivitetsavgift 

--------------------------------------------------------------------------------------

Spørsmål om lisens- og overganger:

Gunnar Perskaas, gunnarp4@online.no - 917 17411

-------------------------------------------------------------------------------------------

Spørsmål om cuper- og fotballskole:

Alle henvendelser vedr. påmelding eller spørsmål til Per Bredesen Cup, Kanalcupen, Døgncupen, Horten Fotball X-Tra: E-post: fotball@orn-horten.no . Ytterligere informasjon finner du på www.orn-horten.no

Tine Fotballskole: fotballskole@orn-horten.no