Intressert i å bli med på Ørntippen? - ta kontakt med oss på telefon 33 08 45 04  eller e-post: fotball@orn-horten.no ...

Tredelt mål

Tippelagets mål er tredelt: gi andelshaverne en fotballopplevelse gjennom tipping, gi en økonomisk gevinst tilbake til andelshaverne og styrke klubbens økonomi. Dette er et tippelag igangsatt og organisert av FK Ørn Horten.

Eget andelslag

Andelshaverne velger eget styre og driften av tippelaget organiseres med egen økonomi (konto og regnskap) uavhengig av klubben.
Det skal selges andeler fra i dag og fram til 29. oktober.
Andelshaverne har stiftelsesmøte 3. november 18.00 på Ørnhuset.

Første spilleomgang blir 5. november.

- Andelslaget vil bestå av alle som har kjøpt andel. Disse vil velge eget styre som har ansvar for lagets aktiviteter og økonomi. Laget vil ha egen separat konto hvor innsats og premier kommer inn på, og vil slik sett være helt uavhengig av klubbens økonomi. Her presiseres at det er viktig å skille rollene mellom andelslaget Ørntippen og klubben.

Ørntippen vil ha egen hjemmeside og nyheter, spill og resultatutvikling blir lagt ut på egen facebook-side.
Det vil være faste tippere og gjestetippere.
Primært vil det tippes på fotball. Tippingen vil skje til Norsk Tipping.

Grasrotandelen fra Ørntippens spill tilfaller FK Ørn Horten.

Betingelser

Det er følgende betingelser i Ørntippen:

  • En andel koster 100 pr. uke.
  • Flere kan gå sammen om en andel, men bare en kan stå ansvarlig for andelen og representere denne på stiftelsesmøte og i andelslaget
  • Det tegnes avtale for seks måneder.
  • Det sendes faktura som må betales før andelshaverne kan delta i spill.
  • Andelshaverne kan betale enten hver måned eller for seks måneder.
  • Fordelingsnøkkel på innbetalt deltakelse i andelslaget er at 40% går til FK Ørn Horten og 60% går til spill.
  • Fordelingsnøkkel på premier er 25% til FK Ørn Horten og 75% til andelshaverne
  • Premier utbetales 30.6. og 31.12.

Er du interessert i å delta?

Ta kontakt med oss på e-post: fotball@orn-horten.no eller telefon 33 08 45 04.