Medlemskontingent og aktivitetsavgift:

 • Medlemskontingent går til administrativ drift av klubben og forsikring.
 • Aktivitetsavgift er delt i forhold til årsklasser og aktivitetsnivå.

Medlemskontingent 2020

 • Alle aktive medlemmer 5-12 år kr 600,-
 • Alle aktive medlemmer 13-senior kr 700,-
 • Alle øvrige medlemmer (+ 0-4 åringer) kr 400,- 

Medlemskontingent skal innbetales som et beløp. Medlemskontingent gjelder pr. kalender år.

Aktivitetsavgift 2020

 • Aktivitetsavgiften beregnes ut fra kostnader knyttet til de ulike aldersnivå og aktiviteter.
 • Det er ikke aktivitetsavgift for årsklasse 0-4 år og ‘ikke fotballspillende’ medlemmer.
 • Aktivitetsavgiften gjelder pr. kalenderår.

Aktivitetsavgift vil være som følger;

Årsklasse pr kalenderår
0- 4 år kr 0,-
5- 7 år kr 1000,-
8- 10 år kr 1400,-
11-12 år kr 1600,-
13-14 år kr 2750,-
15-19 år + senior kvinner kr 3100,-
Senior Herrer kr 3300,-
Lavterskeltilbud kr 1900,-
   
Øvrige medlemmer kr 0,-

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon gis 20% avslag i aktivitetsavgiften for alle barn i samme husstand. I praksis skal hele aktivitetsavgiften innbetales før man kan trekke fra 20% i søskenmoderasjon (trekkes fra på siste faktura).

Se øvrig regelverk/info »

Avtalegiro

Medlemmene registreres i Medlemsnett.no og får tildelt en såkalt tvungen KID. Dette betyr at uansett hvem som evt. innbetaler på dette KID nummer, registreres innbetaling til korrekt medlem.

Giro blir tilsendt på mail til alle som har oppgitt mailadresse. Øvrige vil få giro i posten. Når du har betalt første gang, kan du selv velge AVTALEGIRO i din egen nettbank.

Spørsmål?

Kontakt referanse:
E-post: medlemmer@orn-horten.no

Nye medlemmer

Velkommen til klubben vår - ønsker du å bli medlem eller om det gjelder endring/oppdatering av din medlemsprofil kan du benytte mailen under og sende informasjon på denne. Du vil da få en tilbakemelding og bekreftelse.

Viktig informasjon som må være med i mailen:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • Adresse
 • Postnummer og sted
 • E-post
 • Mobil
 • Fødselsdato (dd.mm.åå)
  • Gjelder det barn/ungdom vil vi gjerne at dere også oppgir foresattes navn
  • Har du/dere flere barn/ungdom med vennligst oppgi søskens navn (søskenmoderasjon).

Medlemsregistrering/henvendelse gjøres også til:
E-post: medlemmer@orn-horten.no