Lov for Fotballklubben Ørn Horten, stiftet 4. mai 1904, med senere endringer, senest av 26.februar 2016, godkjent av Vestfold idrettskrets den 20. april 2017. Tidligere ble det kalt vedtekter, men nå heter det altså lov.

Klikk på vedlagt Word-dokument for klubbens lov.