Kontigent

Alle tillitsvalgte (dvs. de som velges på årsmøte) må være medlemmer av klubben. De skal uten unntak betale kontingent!

 • Ingen spillere fra senior til yngste lag skal spille kamper (det gjelder alle type kamper) før kontingent er betalt.
 • Spillere som kommer til klubben fra andre klubber i løpet av sesongen skal betale kontingent før de er spilleklare.
 • Kontingent vil fra i år sendes ut i januar med 14 dagers betalingsfrist.

Aktivitetsavgift

 • Aktivitetsavgift sendes ut i januar sammen med kontingent. Det sendes med følgebrev om betalingsbetingelsene i forhold til frister og mulighet for oppdeling.
 • Lik aktivitetsavgift for begge seniorlagene.
 • Tilbud til spillere i bu – avdelingen å betale i to rater; innen 1. april og juni.
 • Spillere som forlater klubben i løpet av sesongen skal kreves for utestående kontingent og aktivitetsavgift.(Kontingent skal betales innen forfall, men dersom det ikke har skjedd gjelder det samme her. Ingen spillere skal fristilles før de har gjort opp for seg)
 • Spillere som kommer til klubben i løpet av sesongen betaler full kontingent og minimum halv aktivitetsavgift.Spillere som eventuelt forlater klubben i sesongen skal betale full kontingent og minimum halv aktivitetsavgift.

Rabatter

 • Det er søskenmoderasjon på 20% på aktivitetsavgiften. Dette trekker den enkelte selv fra ved innbetaling.
 • Det gis ikke fritak for kontingent for trenere/ledere og heller ikke deres barn.
 • Det gis ikke fritak for aktivitetsavgift for barn av trenere/ledere.
 • Det gis ikke fritak eller rabatert deltakelse for barn av trenere/ledere på fotball-camp, fotballskole, fotball x-tra og/eller andre betalingstjenester.

Trenere og ledere i denne sammenheng er de som har kontrakt (trenere) eller de som velges på årsmøte (ledere).

Spørsmål

Spørsmål om kontingent og aktivitetsavgift kan rettes til medlemmer@orn-horten.no