Ørn Horten er en stor breddeklubb som består av mange lag og spillere, men med begrenset med banekapasitet. Det er derfor en krevende prosess å lande treningstider og baner for alle lagene i klubben gjeldende fra 6. november 2018 til 1. mai 2019.

- Vi som klubb gjør så godt vi kan i en overgangsperiode til ny banekoordinator påtar seg ansvaret. På grunn av at vi er veldig mange lag og spillere må noen lag må dele bane. Vi har prøvd å gjøre det så bra som mulig for alle lagene, og håper på velvilje ...

HER ER OPPDATERT OVERSIKT OVER BANETIDER.

Banekart Lystlunden