3.1: Lederkompetanse


Flertallet av klubbens styremedlemmer skal gjennomfør Lederkurs 1.
Klubben skal søke NFF Vestfold om å arrangere Lederkurs 1 lokalt og tilby dette til ledere i egen klubb samt til ledere i samarbeidsklubbene.

3.2: Trenerkompetanse


BARNEFOTBALL (6-12 ÅR)
Klubben skal gjennomføre Barnefotballkveld for alle lag i barnefotballen, hvor minimum én trener pr. lag deltar.
Klubben skal søke Vestfold Fotballkrets om å arrangere C-lederkurs lokalt, hvor minimum én trener pr. årskull i barnefotballen deltar. Samme tilbud gis til samarbeidsklubbene.

UNGDOMSFOTBALL (13-19 ÅR)
Klubben skal gjennomføre Ungdomsfotballkveld for alle lag i ungdomsfotballen, hvor minimum én trener pr. lag deltar.
Klubben skal søke Vestfold Fotballkrets om å arrangere C-lederkurs lokalt, hvor minimum én trener pr. årskull i ungdomsfotballen deltar. Samme tilbud gis til samarbeidsklubbene.