3.2.2 Fair play

Fotball er en fritidsbasert, frivillig og lystbetont aktivitet hvor miljø er en viktig premiss. Alle lag skal være opptatt av fair play. Ørn sine retningslinjer for god oppførsel skal følges både på vei til trening, i kamp og turneringer.

Fair play reglene Ørn Horten skal følge:

Vis respekt for treneren, dommeren og spillets regler
Vis respekt for laget og lagkameratene
Vis respekt for dine motspillere
Møt presis til trening, kamp eller andre avtaler
Ikke vær med på mobbing, rasisme eller annen dårlig oppførsel
Bidra til at alle trives og har det gøy med fotballen


Alle spillere skriver under på en holdningsavtale før sesongstart. Ved mindre brudd på avtalen rydder hovedtrener opp sammen med spiller/foresatte. Ved mer alvorlige brudd løftes saken til Styret i BU eventuelt til Hovedstyret som gir nødvendige sanksjoner.