Visjon

FK Ørn Horten satser bredde og elite i mulighetenes klubb.

Klubben skal være en avgjørende bidragsyter til utvikling av idrettstilbudene i lokalsamfunnet.

FK Ørn Hortens visjon er flestlengstbest.


Flest betyr et mål om å tilrettelegge for bred og stor rekruttering i barnefotballen.
Lengst betyr et mål om å tilrettelegge for at flest mulig spiller fotball lengst mulig.
Best betyr et mål om å tilrettelegge for ferdighetsutvikling av lag og individuelle opplegg for spesielt dedikerte, holdningssterke og ferdighetsmessig interessante spillertyper.


Mål

Klubbens mål for perioden 2019-2023 står skrevet i strategiplanen. Den gir et klart blikk på hvor FK Ørn Horten har som mål å være ved utgangen av femårsperioden, og omfatter de fem strategiområdene; 

Samfunnsansvar

Organisasjon, administrasjon og økonomi

Marked og arrangement

Anlegg

Sport

 

Strategiplanen kan du lese her.