Klubben har et eget sett lovverk basert på lovnormen for idrettslag. Klubbens lov vedtas på årsmøtet og godkjennes av drettskretsen.

Klubbens lover kan du lese her:

Ørns lover