Årsmøtet:

Årsmøtet legger grunnlaget for styrets arbeid og er åpent for alle medlemmer. FK Ørn Horten har to årsmøter.

Slutten av november: Aktuelle saker, utdelinger, valg av tillitsvalgte og vedtak av neste års budsjett.  

Slutten av februar: Gjennomgang og godkjenning av regnskap for foregående år. Alle medlemmer har stemmerett

Protokollen fra årsmøtet legges ut på www.orn-horten.no.

Årsmøtene annonseres i Gjengangeren, på www.orn-horten.no og klubbens offisielle Facebook-side.

Organisasjonskart:

Ikke klart enda.

Styrets sammensetning og oppgaver:

Ikke klart enda.