Informasjon/kommunikasjon


⦁ Nettsiden ⦁ www.orn-horten.no er klubbens hovedkilde til
informasjon.
⦁ Klubben har offisiell Facebook-side, Instagram, Twitter-konto og
klubb-app.
⦁ Lagene har egne Facebook-grupper med inngangsord «FK Ørn
Horten - …»
⦁ Klubben informerer også via SMS og e-post ved behov.
⦁ Styret kaller inn til medlemsmøter tre til fire ganger i året.
⦁ Utviklingssjef kaller inn til trenerforum og lagledermøter.
⦁ Lagene kaller inn til foreldremøter.
⦁ Treningsøkta.no benyttes av trenere og lagledere.
⦁ Fotball.no er NFFs offisielle side med informasjon om kretser,
klubber og lag.
Informasjonsansvarlig – se www.orn-horten.no/kontakt