Her vil det komme informasjon om planer og rollebeskrivelser i FK Ørn Horten.