TRENER
⦁ Har ansvaret for det sportslige tilbudet, treningsopplegg, treninger, laguttak og kampledelse.
⦁ Deltar på klubbens trener- og oppmannsmøter
⦁ Har spillersamtaler/- møter og følger opp hver enkelt spiller best mulig
⦁ Samarbeider med lagledere(e) og øvrige i trenerteamet for å skape et godt miljø i gruppen/laget
⦁ Sørger for å ta nødvendig trenerkurs
⦁ Hovedansvarlig for lagets treningsopplegg og være kjent med klubbens Sportsplan (⦁ www.orn-horten.no)
⦁ Har ansvar for eventuell hospitering, info og kontakt rundt dette.