LAGLEDER


⦁ Laglederen er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget.
⦁ Har ansvar sammen med trener for organisering av lagets aktiviteter.
⦁ Oppdatering av spillerlister (spillerens navn, fødselsdato, adresse, foresattes e-post og telefon). Dette skal gjøre på egen portal – ⦁ www.medlemsnett.no (passord og brukernavn).
⦁ Melde inn og oppdatere fortløpende om spillere som kommer til og spillere som slutter på laget. (medlemmer@orn-horten.no)
⦁ Arrangere foreldremøter og samarbeide med trenerne om spillermøter
⦁ Være kjent med klubbens Sportsplan (⦁ www.orn-horten.no)
⦁ Informasjonsansvarlig for sitt lag, inklusive oppdatering av lagets hjemmeside, samt oppdateringsinfo til klubbens hjemmeside
(⦁ web@orn-horten.no)
⦁ Ansvarlig for påmelding til cuper.
⦁ Ansvarlig for nødvendig utstyr og bestilling av dette samt påfylling av førstehjelpskoffert.
⦁ Ansvarlig for utfylling av dommerkort, signering og kontroll av kortet etter kamp.
⦁ Sørge for at dommeren får betaling ved å legge regningen i postkasse i Hortenshallen. Dette gjelder lag som har dommer som er satt opp av kretsen.
⦁ Ansvarlig for intern registrering av gule/røde kort, og oversikt over når spillere skal stå over pga. karantene.
⦁ Ansvarlig for omberamming av kamper.
⦁ Logistikkansvarlig ved bortekamper.
⦁ Bestille garderober i til hjemmekamper.
⦁ Delta på lagledermøter i regi av barne- og ungdomsavdelingen.
⦁ Delta på kretsens laglederkurs.
⦁ Koordinere ballhentere og kioskvakter til seniorkamper.