1. KLUBBEN DEKKER 100%

 

Følgende cuper dekkes 100% av klubben: Per Bredesen-cupen, Ynglingcupen, Kanalcupen og Døgncupen (påmeldingsavgift for laget. På denne cupen kommer avgift for spillerdeltakelse i tillegg som er differensiert etter bare deltakelse, eller om man skal ha måltid og overnatting i tillegg.).

 

2. KLUBBEN BIDRAR TIL TO CUPER

 

Klubben dekker også deltakelse i cuper i form av lagspåmelding med 100,- pr. spiller. Garantert minstebeløp 2000,- (uavhengig av antall spillere) og maksbeløp 6000 totalt for 2019 per årskull. Dette skal optimalt sett fordeles på en endagscup, og en helgecup.

 

3. KLUBBEN BIDRAR DANACUP

 

Man kan velge å heller få støttet deltakelse på Danacup enn to andre cuper. Da dekker klubben påmeldingsavgift for lagene. Videre dekker klubben A-kort (eller tilsvarende) for 1 trener og 1 lagleder pr. lag.

 

4. DET KAN SØKES EKSTRA

 

Ved spesifikk invitasjon til utvalgte lag i klubben til cuper med helt spesiell interesse kan det søkes klubben om bistand til deltakelse.

 

5. KLUBBEN TILRETTELEGGER

 

For å få midler til ekstra tiltak, eksempelvis cup - deltakelse kan klubben bidra med dugnads - og salgsjobber. Ta kontakt med daglig leder for informasjon. Når det gjelder sponsing av lag gjelder regelen om at dette må være sponsorer som klubben ellers ikke ville fått. Daglig leder skal involveres for å koordinere denne type sponsorarbeid.

 

MERK

 

Ovennevnte midler skal gå til sportslig aktivitet som cuper. Lagene kan ikke få ut disse midlene til andre tiltak.