Garasjeporter med høy kvalitet og patentert sikring mot klemskader

Med Alutech garasje ledd-port og Marantec port-åpner er sikkerheten alltid ivaretatt på beste måte. For å overholde sikkerhetsbestemmelsene, har Alutech utviklet egne patentløsninger. Den patenterte utvendige og innvendige fingerklemsikringen beskytter mot klemskader.

Deksel på strekkfjærer i sidekarm i Trend 40 serien sikrer en enda bedre beskyttelse mot å få fingrene i klem. I tillegg til auto-stopp ved registrering av hindring eller motstand kan det også monteres fotocelle i åpningen som fungerer uten berøring.

Når porten er lukket med port åpneren, er den også sikret mot uvedkommende.
Hærverk kan selvsagt forekomme, men med port åpner trengs ikke ytre lås eller håndtak og dermed også mer sikret mot uvedkommende. Alle leddporter fra Alutech overholder gjeldende sikkerhet, og møter alle krav til EN standard i markedet.

Prøv priskalkulatoren eller se hvordan din garasjeport kan bli på Villaborg sin nettside.

Villaborg AS har kontor og salgsutstilling i Borreveien 112, Horten i Vestfold.