Styret i Ørn Horten har gleden av å tilby trenere, lagledere og utvalgsmedlemmer i FK Ørn Horten et kurs med overnatting fra fredag 13. oktober kl. 15 til lørdag 14. oktober kl. 15 på Scandic Havna Hotel på Tjøme.

Først til mølla-prinsippet gjelder, og de ti første som melder seg på, får delta sammen med styret.

Kurset som er i regi av NFF Vestfold, heter Fotballleder 1 og tar for seg grunnprinsippene i fotballhverdagen. Ikke minst får vi mulighet til å utveksle erfaringer med tillitsvalgte fra andre Vestfold-fotballklubber i en sosial setting.

Kurset blir registrert som kompetanse under ditt navn i Fiks (NFFs register over aktive og tillitsvalgte).

Programmet:
Fredag:
Den verdifulle idretten – norsk idretts formål, vårt felles verdigrunnlag, muligheter for alle, samspill topp og bredde, vårt samfunnsbidrag.

Lørdag:
Vår store fotballfamilie – fra de minste til Messi, NFF og kretsens rolle, sportslig utvikling og ansvar, med klubben som sjef, organisering og roller.
Banen vi spiller på – ABC – før under og etter fotballkampen, bli kjent med regelverket.

I tillegg kommer middag og quiz på fredag og lunsj på lørdag.

Snakk sammen og få med dere folk på kurset sånn at vi blir en stor gjeng fra FK Ørn Horten!

Send din påmelding til annette.grasmo.bergman@orn-horten.no med verv, fødselsdato, telefonnummer og e-postadresse eller ta kontakt på tlf. 932 65 915 innen 13. september.

Husk! Først til mølla! De ti første får plass!