Herbert har fulgt klubben tett i hele sitt liv og var en fast deltaker i 10-12-gjengens formiddagstreff.
Han satt i år også i klubbens vedlikeholdskomite.

Klubben minnes Herbert som en trivelig og positiv kar i miljøet, kondolerer ovenfor familien og takker for tanken om støtte til barne- og ungdomsavdelingen.

De som har lyst til å ta imot familiens oppfordring om å støtte klubbens barne- og ungdomsavdeling kan gjøre det på 2505.03.18047.

Kjetil Ramberg
Styreleder
FK Ørn Horten