Styret inviterer til åpen debatt om sportslige prioriteringer og hvilken rammer som må være på plass for å ta klubben til et nytt nivå.
Temaet er Ørn2020 og hvilke veivalg klubben nå står overfor.

Notert gjerne tidspunktet og møt opp på Ørnhuset for å høre hvilke planer som allerede er lagt, og bruk anledningen til å si hva du mener om hva som blir viktig de neste årene.