Styret anser at medvirkning blir avgjørende for å lykkes med i den organisasjonsprosessen som pågår.
- Klubben er i bra bevegelse i riktig retning, sa styreleder Kjetil Ramberg i sin innledning. Sportslig er vi i en god utvikling. Det er flere både enkeltspillere og lag som stadig presterer bedre og mange spillere fortsetter lenger.

Årets budsjett, vedtatt på årsmøtet i november i fjor la opp til en økning av omsetningen på en million. Styrelederen kunne fortelle at det er gode prognoser til å nå dette.
- Klubben stod ved en skillevei i fjor og vi satset på økonomisk vekst for å skape grunnlag for sportslig utvikling. Budsjettet la også opp til et mindre overskudd og prognosene for å lykkes med det er tilstede, sa Kjetil videre.

Ny medspiller
Are Thorkildsen, tidligere Ørnspiller på 90-tallet og høgskolelektor på Bakkenteigen innen faget organisasjon og ledelse, ble presentert som medspiller i organisasjonsprosessen.
Are Torkildsen (til venstre) i dialog med Ole Branstad, Pia Trulsen og Svein Harald Riisnæs
Bilder: Knut G. Bjerva

Møtedeltakerne gjennomførte en gruppeprosess der refleksjonen handlet om hvilke tiltak klubben kan vurdere for å skape større medvirkning i hele miljøet.
Det ble også en plenumsdiskusjon der gruppene delte sine synspunkter.
Mange konkrete forslag ble presentert og tatt godt imot som en del av den videre prosessen mot å utvikle en ny struktur i klubben.


Per Branstad (til høyre) som alltid engasjert, sammen med Torleiv Sandvik, Edgard Budeng Larsen og Bjørn Atle Gjengaar

Ny klubbhåndbok
En ny klubbhåndbok er under utarbeidelse og den vil foreligge til årsmøtet 22.november.

Valgkomiteen er i gang og skal jobbe parallelt med organisasjonsprosessen. Der er en referansegruppe etablert som har fordelt oppgaver og har sitt neste møte medio oktober.
- Allerede nå har vi konkludert med at det skal utvikles en ny struktur der prosjektledelse blir innført om arbeidsform. Målet er at flere skal bidra med mindre oppgaver, konkrete og avgrenset i innhold og tid, konkluderte styrelederen.

Valgkomiteen har og skal fortsatt gå bredt ut til hele medlemsmassen for å få innspill og forslag både på navn og roller.