Ørn disponerer Ekserserhuset noen ettermiddager og kvelder i uka.

På Eksen er det både en stor og liten sal.

Se vedlegget under for fordeling av treningstider.

Hvis noe er uklart, eller ditt lag ønsker ledig treningstid, ta kontakt med utviklingssjef Ardian Gashi: ardian.gashi@orn-horten.no