Bjørn Eidsvåg åpnet konserten ganske enkelt: «Hjertelag velkommen. Dette er stas.» Deretter satte musikerne i gang med en rocka versjon av Vertigo der han hadde lagt inn «Ørngutt hei, Ørngutt hei, Ørngutt heiheihei» midt i sangen. Da han fikk publikum med seg på kampropet, hadde han dem i sin hule hånd.

Bjørn Eidsvåg med band leverte en konsert i toppklasse
Bilder: Annette Grasmo Bergman

Det drives mye viktig dugnadsarbeid i Ørn, men det er sjelden et spørsmål om mulige dugnadstiltak på et foreldremøte får så positive konsekvenser. Dette kan være en inspirasjon til å finne nye måter å drive dugnad på.

Eidsvågs bonusbarnebarn Oskar spiller på 2009-laget til Ørn, og foreldrene til dette laget var svært sentrale blant de 50-60 personene som gjorde konserten mulig. Eidsvåg spurte også Oskar flere ganger til under konserten, noe både han og lagkameratene svarte bekreftende på.

Flere fra Ørn Hortens 2009-lag var på plass og fulgte konserten med stor interesse

Eidsvåg hadde med seg hele bandet sitt som består av noen av landets beste musikere. Kjetil Steensnæs på gitar, Bjørn Holm på bass, Anders Engenpå trommer, og ikke minst David Wallumrød på orgel og andre tangentinstrumenter.

Med humoristiske og alvorlige kommentarer mellom sangene viste Eidsvåg og bandet en spilleglede som smittet over på publikum. De svarte med trampeklapp allerede etter første sang. Etter «Vertigo” var blant annet “Bare ein mann”, “To små planeter”, “Shalala”, “Alt du vil ha”, “Skyfri himmel”, “Eg ser” blant sangene som ble framført, med “Mysteriet deg” som avslutning.

Artilleriverkstedet ga ei flott ramme for konserten

Etter ekstranumrene ble Eidsvåg og bandet takket med gaver, blant annet Ørn Hortens jubileumsbok.  Dessuten fikk også Henrik Lysell, lydansvarlig Bjørge Trudvang og Artilleriverkstedet ved daglig leder Fredrik Fagerli Dahle. Også Gjengangeren fikk velfortjent takk for å ha bidratt med gratis annonseplass.
Sist, men ikke minst fikk Simen Idsøe Eidsvåg en stor takk, han var den som tok det aller første initiativet da han på et foreldremøte rakk opp handa og sa: «Jeg kan jo spørre faren min om han kan bidra.

Bjørn Eidsvåg med velfortjente blomster mm.

Som Inger Johnsrud sa på vei ut av Artilleriverkstedet: «Vi har det i Horten».

Tusen takk til alle som bidro - enten som dugnadsarbeidere eller tilskuere.