Flest – lengst – best har blitt begreper flere klubber sikter mot, men hva betyr det egentlig?
For oss i FK Ørn Horten betyr det:
Flest betyr et mål om å tilrettelegge for bred og stor rekruttering i barnefotballen.
Lengst betyr et mål om å tilrettelegge for at flest mulig spiller fotball lengst mulig.
Best betyr et mål om å tilrettelegge for ferdighetsutvikling av lag og individuelle opplegg for spesielt dedikerte, holdningssterke og ferdighetsmessig interessante spillertyper.

2017 blir en sesong der vi kan konkludere med at:
- Målet om flest er nådd ved økt rekruttering
- Lengst kan enklest måles ved å se på antall spillere som holder tidlige junioralder (19/18/17 år). Klubben har mange spillere i A-stallene som holder junioralder og stiller to juniorlag
- Best kan måles med å se på oppnådde resultater for ungdomslagene, antall spillere på by- og kretslag, landslagsskole og landslag. Her er framgangen stor

Det er sagt blant klubbhistorikerne at man må svært mange år tilbake (man vet faktisk ikke hvor langt) for å finne tall på at Ørnlag har vunnet så mange kamper som i år.
Hva er det som gjør at det å vinne er viktig for våre ungdomslag? 

La oss først definere hva som er å vinne på riktig måte i FK Ørn Horten:
1. Det skal skje der spillerne disponeres rettferdig
2. Det skal skje på en måte som utvikler lag og enkeltspillere
3. Det skal skje på en måte som ivaretar alle spillerne
4. Det skal skje naturlig gjennom utvikling av lag og enkeltspillere.

Å lære seg å vinne er viktig for å føle på opplevelsen av mestring og dermed utvikle selvfølelse og selvtillit.
Dette stimulerer målet om lengst mulig.
Å vinne for enhver pris i barne- og ungdomsfotballen har ingenting med utvikling å gjøre.
Dette vil føre til stress, press og frafall og stimulerer ikke målet om lengst mulig.

Hvorfor lykkes klubben nå?
Det er flere ulike årsaker til at klubben lykkes med sine mål for barn – og ungdomsavdelingen:
- Tydelig prioritering på at klubbens sportslige drift, og mål med seniorlagene for kvinner og menn må bygge på et sterkt fundament med barne- og ungdomsavdelingen
- Denne holdningen er nå forankret i klubben og fokuset gjør at alle involverte hele tiden strekker seg litt ekstra
- Prioriteringen ble fulgt opp med penger. Nesten to millioner i budsjett for barne- og ungdomsavdelingen i 2017 er rekordhøyt og mer enn de to senioravdelingene til sammen
- Pengene er i tillegg til lagsdrift (utstyr, dommere, serie– og cup-påmeldinger osv.) brukt til mer kompetanse og nye eller forbedrede utviklingstiltak
- Nye stillinger som utviklingssjef og keepertrener for barne- og ungdomsavdelingen
- Innføring av styringssystemer som blant annet fotballøkta.no gjør at gjennomføringen av aktivitetene kan kvalitetssikres
- Trenere med stadig bedre kompetanse
- Flere og dyktige oppmenn og andre hjelpere rundt lagene
- Bedre samhandling mellom lag når det gjelder hospitering/skyving av spillere

Å lykkes handler ikke bare om:
- To lag i interkretsserien for første gang på mange år
- To kretsmesterskap for første gang på mange år
- Storleverandør av spillere til by– og kretslag og landslagsskolen. Adnan Hadzic debuterte på U18–landslaget.
- Sterke resultater i mange cuper

Det handler også ikke minst om:
- Det gode lagmiljøet
- Breddefotballen med plass til alle
- De morsomme opplevelsene
- Den første overnattingscupen
- Spandering av is til alle på vei hjem fra bortekamp

Vi er stolte over utviklingen, men også i vår klubb er det både planer og innhold som må forbedres.
Alt er ikke rosenrødt, men grunnlaget som er lagt nå gir klubben veldig store muligheter til å gjøre en enda bedre jobb for alle våre barn og unge.

Takk til alle dere som har bidratt til utviklingen i 2017!

Her vil jeg også nevne våre ØrnPartnere i handelsstand og næringsliv som bidrar med markedsinntekter.
I dette nyhetsbrevet kan du som ØrnPartner lese hva pengene du bidrar med går til. Vær stolte av å være med på å gi så mange barn og unge i Horten og Ørn de mulighetene de får til å oppleve fotballglede.

Kjetil Ramberg
Styreleder
FK Ørn Horten