FK Ørn Horten jobber nå med å forsterke arbeidet med oppfølging av også utenomsportslige forhold. I dialog med Horten kommune og Frivillighetssentralen ønsker vi å opprette et «lager» av donerte fotballsko og treningstøy. Dette skal ikke være en «gratisbutikk», men trenere og lagledere vil kunne melde inn behov i dialog med spillerne og evt. foreldre.

Ørn håper derfor at spillere, foreldre og foresatte kan ta en titt i skap og i kjeller. Kanskje finnes det brukbare fotballsko og treningstøy man har vokst ut av, som noen andre kan få glede av.

Lagledelsen for hvert enkelt Ørnlag vil gi informasjon om når og hvor eventuelt utstyr kan leveres.

Utstyrsdepotet skal formidle kontakt om noen etterspør, men fotballsko og treningstøy skal deles ut ved behov, etter råd fra kommunen. 

Foreløpig kan man levere på treninger eller til Ane Eide Kjærås i Rugdestien 4.
Hvis det er noe man lurer på , kan man ta kontakt med Ane på epost: anee1@live.no

Har man annet tøy man vil donere, er gratisbutikken på Frivillighetssentralen i Storgata 115/117 riktig sted.