I fjor valgte Ørn å avholde årsmøte i november. Dette for at planlegging for neste sesong skulle komme tidlig i gang, ved at man valgte personer som skulle inneha verv. Slik blir det også i år.
Som tidligere vil det bli arrangert et ekstraordinært årsmøte i februar, der regnskap, budsjett vil stå på dagsorden

Et av høydepunktene på årsmøtet er utdeling av utmerkelser som årets spillere, årets lag, administrasjonspokalen og KK-prisen.
Utover de vanlige årsmøtesakene vil innholdet i en ny klubbhåndbok bli presentere.
I tillegg presenteres det et nytt organisasjonskart som er tilpasset en profesjonell administrasjon.

Vi håper mange medlemmer tar turen til Ørnhuset onsdag kl. 19.00.