Vi vil seinere legge ut mer fra Ørn Hortens årsmøte, men her er første rapport, med styresammensetting, utmerkelser samt styrets rapport for 2017.

Flere bilder fra årsmøtet finner du på Ørns Facebookside HER.

Ørn Hortens styre for 2018

Leder

Kjetil Ramberg

Nestleder

Atle Hovde

Styremedlem

Annette Bergman

Styremedlem

Linda Jakobsen

Styremedlem

Børt Erik Fuglem

Styremedlem

Øyvind Alnæs

Styremedlem

Marius Bjerkeskaug

Styremedlem

Geir Lothe

For 2017 fikk følgende lag/personer utmerkelser:

Årets lag

Juniorlaget

Årets A-lagsspillere

Miguel Vieira

 

Stine Emilie Hytten Andersen

Årets juniorspiller, jente

Malene Kjær

Årets juniorspiller, gutt

(på årsmøte i mars)

Årets jente/guttespiller

Johan Bonden Nysveen

 

Victoria Vestrup

Helge Fjelds keeperpris

Simen Belaska

Ketil Strand Kristiansen minnepris

Knut G. Bjerva

Administrasjonspokalen

Bernt Ove Finsveen

 

 STYRETS ÅRSRAPPORT 2017 

Styret har i 2017 bestått av Kjetil Ramberg, styreleder, Atle Hovde, nestleder, Annette Grasmo Bergman, styremedlem med spesielt ansvar for kvalitetsklubbprosjektet, Jan-Erik Fjellvik, leder sportslig utvalg, menn, Anita Eftedahl, leder sportslig utvalg kvinner. Børt Rakfjord overtok for Ove Fjeldheim etter årsmøtet i mars som leder av barn – og ungdomsutvalget.

For å starte med styrets konklusjonen: 2017 har vært et godt år for FK Ørn Horten.

ORGANISERING
Klubbens organisering har hatt stort fokus i 2017. En prosess ble igangsatt i vår der det ble foretatt en helhetlig gjennomgang av strukturen. 
Det er bokstavelig talt tegnet et nytt kart for 2018 der en profesjonell administrasjon for sport og daglig ledelse blir sentrale virkemidler for bedre struktur på alle områder.

SPORT
Sportslig sett har sesongen vært preget av stor aktivitet. Klubben har en stor og sterk bredde i barn – og ungdomsavdelingen. Dette fundamentet er det svært viktig å ta vare på og videreutvikle.
Seniorlaget for menn presterte i forhold til forventningene i serien og over all forventning i NM. Rekruttlaget rykket opp i 4.divisjon.
Seniorlaget for kvinner har prestert under forventningene. Divisjonsplassering for 2018 er fortsatt uavklart.

ØKONOMI
Det ble i budsjettet for 2017 lagt opp til en vekst i omsetningen på en million kroner fra 2016.
Det ble lagt opp til å levere et overskudd på 100.000. Forutsetningene for et tilfredsstillende økonomisk resultat er tilstede.

MARKED
Markedspresentasjon, salg og oppfølging av Ørnpartnere i handelsstand og næringsliv har vært et viktig fokusområde for styret.
Dette inkluderer også et markedssegment som er i vekst; prosjektutvikling og søknadsprosesser.
Klubben har i år hatt en halv million i denne type inntekter, og styret mener det er viktig å videreutvikle klubben som en prosjektleverandør.
De totale markedsinntektene er markant økt fra 2016.

ARRANGEMENT
Klubben har opparbeidet seg stor kompetanse på å gjennomføre gode arrangementer.
Det gjelder ikke minst cupene; Per Bredesen-cup og Kanalcupen.

I år viste klubben at den også evner å mobilisere raskt og med kvalitet som i 3. runde–kampen mot Vålerenga, der også NFF ga svært positive tilbakemeldinger på gjennomføringen.

Tines fotballskole ble gjennomført med høyere kvalitet enn på mange år og i oktober ble det stor suksess med Bjørn Eidsvåg-konserten.

UTVIKLING
Styret har hatt fokus på følgende utviklingsområder i tillegg til organisasjons–prosessen:
- Ny markedspresentasjon
- Ny hjemmeside
- Ny klubbhåndbok
- Nye sportslige styringssystemer som treningsøkta.no
- Ny struktur for regnskapsføring og nytt regnskapsbyrå
- Ny struktur for utstyrshåndtering og innkjøp

REPRESENTASJON
Sile Vaadal sitter i NFFs styre.
Torleiv Sandvik sitter i styret i NFF Vestfold

OPPSUMMERING OG TAKK
Styret er av den oppfatning at det er en samlet og godt rustet klubb som er forberedt på å gjøre 2018 til ett nytt, godt år for FK Ørn Horten.
Styret vil få takke alle tillitsvalgte, trenere, Ørn’ s eldre, Ørn’ s Venner Eiendom AS og 10-12-gjengen. En spesiell hilsen går til vedlikeholdsgruppen som har bidratt med viktig vedlikehold og oppgradering både innen- og utendørs.

Horten 22. november 2017
For styret
Kjetil Ramberg
Styreleder