På årsmøtet ble det presentert en ny organisasjonsplan der det er lagt opp til at to heltidsansatte, sportssjef (Ardian Gashi) og daglig leder, skal ha ansvar for hver sine områder. Klubben er nå i sluttfasen med ansettelse av daglig leder.
Styremedlemmene vil dermed ikke ha hovedansvar for hvert sitt hovedområde som tidligere.

Lagledere/trenere vil ikke bli valgt før på årsmøtet i mars, men det aller meste er på plass, og de fleste lagene er i gang med forberedelsene til en ny sesong.

Her er den fullstendige lista over tillitsvalgte: 

Styret
Leder:              Kjetil Ramberg
Nestleder:       Atle Hovde
Styremedlem: Annette Grasmo Bergman
Styremedlem: Linda Jakobsen
Styremedlem: Børt-Erik Fuglem
Styremedlem: Øyvind Alnæs
Styremedlem: Marius Bjerkeskaug
Styremedlem: Geir Lohte

Team senior, menn
Frode Arnesen
Roar Malmquist
Jan Erik Horntvedt
Svein Harald Riisnæs 

Team senior, kvinner
Renate Habbestad
Danielle Almeida
Nanett Ellefsen
Anne Bente Perskaas

Team barn- og ungdom
Ane Eide Kjærås
Pia Trulsen
Jørn Magne Nilsen
Thomas Knutsson Bruun

Team spillerutvikling
Geir Dåstøl
Harald Riisnæs
Bjørn Kåre Falkenberg
Even Eide Eriksen
Ragnar Wold
Petter Bagstevold
Atle Hovde

Team adm/økonomi
Anne Bente Perskaas
Gunnar Perskaas
Knut Løge
Jon Prosvik
Jørn Vego
Kjetil Ramberg

Team kontroll/internrevisjon
Solfrid Bjerkeskaug
Bjørn Erik Teigen 

Team vedlikehold
Arvid Pedersen
Jon Prosvik
Svenn Christiansen
Egil Moen 

Team miljø
Torbjørn Eriksen
Sissel Eide
Eddie Bjerkeskaug
May Liss Bjerkeskaug
Svein Roppestad
Gro S. Roppestad
Eva Bratland Ramberg
Dag Skullestad

Team anlegg
Atle Hovde
Roar Jalland
Torleiv Sandvik
Espen Foss Hansen
Ole Hansen

Team cuparrangement
Bjørn Fredriksen
Daniella E. Dahlen
Eddie Bjerkeskaug
Jørn Vego
Bernt Ove Finsveen
Roar Malmquist
Roy Tore Johnsen
Alf Bruun 

Team hjemmeside/sosiale medier
Svein Roppestad
Knut G. Bjerva
Rikke Pedersen
Truls Raaen
Annette Grasmo Bergman
Børt-Erik Fuglem
Kristine Lund
Eddie Bjerkeskaug

Øvrige funksjoner/representasjon
Katalogisør: Ole Branstad
Kandidat idrettsrådet: Ole Hansen
Dommerkontakt: Jørn Vego
Kontakt ift. kommunen - daglig drift anlegg: Bjørn Robert Paulsen
Styret i ØVE AS:               Styreleder

Lovkomite (ikke på valg)
Roar Jalland
Per Branstad
Knut Løge 

Ordenskomite (ikke på valg)
Per Branstad
Svein Harald Riisnæs
Eddie Bjerkeskaug