Det var FK Ørn Horten som tok kontakt med Eik tidligere i høst med forespørsel om det kunne være interessant å ha en dialog rundt et eventuelt samarbeid. Siden har klubbene møttes både på Ørnhuset og Eiks klubbhus og det har vært kontakt med NFF Vestfold og NFF.
Dialogen ble startet før divisjonsplassering var avklart for de to klubbene. Eik rykket til slutt opp i 2.divisjon. Ørn gikk motsatt vei etter en lang prosess rundt opp- og nedrykk.

Hvorfor er et slikt samarbeid aktuelt?
- Både Ørn og Eik har utviklet gode spillere og hatt gode sesonger i 2.divisjon, men det har også over tid vært en tilværelse mellom 3. og 2.divisjon for de to klubbene. Spillergrunnlaget har over tid vist seg å være for ustabilt og det samme har antall hardtsatsende spillere vært.
For å utvikle et toppfotball-tilbud i regionen må spillergrunnlaget sees i en Vestfold-sammenheng. Med et samarbeid mellom Ørn og Eik kan mulighet være tilstede for å  oppnå stabilt høyere nivå over tid, og dermed skape et gjennombrudd for kvinnefotballen i Vestfold, sier Kjetil Ramberg.

Gjelder et eventuelt samarbeid bare på seniornivå?
- Spillerutvikling i de to klubbene vil være helt avgjørende for et høyere nivå. Det vil også betyr for rekrutteringen i de to klubbene og for ambisjonsrike spillere forøvrig.

Hva skjer i denne prosessen videre?
- Vi  tar med oss signalene fra de to respektive spillerstallene i den videre prosessen. Samtidig må de formelle sidene av samarbeidet på kort og lenger sikt endelig avklares med NFF. Til slutt blir det styrene i de to klubbene som beslutter hvorvidt et slikt samarbeid realiseres.

Hvilke konsekvenser for et eventuelt samarbeid allerede i 2018?
- Dette blir av de forholdene som skal sees på, men ett alternativ vil være å stille felles lag i henholdsvis 2. og 3. divisjon. Det blir da på de to plassene klubbene har i dag, sier Kjetil og legger til
-Et slikt samarbeid må sees i minst et treårs perspektiv. Begge klubbene er enige om å bruke god tid og tenke langsiktig. Dette skal være en offensiv satsing over tid.

Hva hvis samarbeidet ikke realiseres?
- Da lager vi et godt tilbud til vårt 3.divisjonslag, avslutter styreleder Kjetil Ramberg.