Ørn Horten har over litt tid ønsket å profesjonalisere klubben. Ardian Gashi er ansatt som sport- og utviklingssjef og nå blir Ørjan Dimmestøl den andre heltidsansatte på Ørnhuset.

Avtalen ble signert i FK Ørn Horten-losjen på Ullevål Stadion. Dimmestøl begynner allerede første uka i januar og gleder seg til å komme i gang.
– Dette er en veldig spennende jobb. Ørn er en klubb med historie og tradisjoner og det er samtidig stort potensial i å videreutvikle klubben. Med tusen medlemmer bør klubben være en attraktiv samarbeidspartner for næringslivet i Horten.  Jeg tror det er potensial i å øke inntektssida i klubben, samtidig som det blir viktig å organisere all frivilligheten på en enda bedre måte, sier Dimmestøl. 

Ørns nye daglige leder er 25 år, er opprinnelig fra Bergen og jobber nå i HR-avdelingen i Norges fotballforbund. Før dette har han erfaring i Romsdals Budstikke og i TV2 med oppfølging av sosiale medier under OL, samt i salgs– og serviceyrker.
Dimmestøl har blant annet en bachelor i idrettsledelse, trenerutdannelse fra NFF og lederutdanning fra Norges Olympiske Akademi.

Variert bakgrunn
Hva kan du bidra med som daglig leder?
– Jeg har en allsidig bakgrunn som jeg tror vil være en styrke i stillingen. Stillingen betyr jo både mye utadrettet arbeid, og fokus på å videreutvikle organisasjonen. Det siste året i NFF har jeg bygget opp et godt nettverk, og jeg har god erfaring i å effektivisere. Det er viktig å legge til rette for at alle frivillige i Ørn kan få best mulig arbeidsforhold. Så vidt jeg har forstått har Ørn flere nye prosjekter på gang, og det gleder jeg meg til å bli en del av. Så vidt jeg har inntrykk av har Ørn mange engasjerte medlemmer, og jeg vil gjerne komme i kontakt med medlemmer i alle aldre. Det alle har til felles er at de vil Ørns beste, og det er viktig å være lydhør for både de erfarne og de som har nye ideer. Først skal jeg sette meg ordentlig inn i Ørn som klubb, og får heldigvis god hjelp av Kjetil Ramberg i en overgangsperiode, sier Ørjan Dimmestøl.

Styreleder Kjetil Ramberg og Ørjan Dimmestøl på Ullevaal stadion etter at tilsettingsavtalen ble undertegnet

Solid person
Styreleder Kjetil Ramberg er svært fornøyd med at Ørn har ansatt sin første daglige leder på mange år. *
- Vi har fått et meget godt inntrykk av Ørjan og de referansene vi har hentet inn tyder på en seriøs person med stor arbeidskapasitet. Han er ung, men har samtidig en allsidig bakgrunn som vi vil få stor nytte av. Han får en viktig rolle i å videreutvikle prosjektene vi er i gang med, og utvikle nye overfor Ørnpartnere og andre samarbeidsparter. Vi skal være proaktiv på nye områder, samtidig som vi skal gjøre mer av det vi er gode på. Jeg kan røpe at vi jobber med planer om en heldøgnsturnering hvor det spilles dag og natt fra fredag ettermiddag til søndag. De har en slik turnering i Mariestad og vi har planer om å arrangere den mot slutten av 2018 eller begynnelsen av 2019, sier Ramberg som har nedlagt et kjempearbeid som kombinert styreleder og daglig leder det siste året.

Da gjenstår det bare å ønske Ørjan Dimmestøl velkommen som etterlengtet daglig leder i FK Ørn Horten like over nyttår.