Vi vil samtidig takke for all støtte og tusenvis av timers gratis arbeidsinnsats som mange har lagt ned i 2017.

Vi håper på mange gode opplevelser i 2018 - både på og utenfor banen.

HEIA ØRN!