Ørns fotballskole samlet 120 deltagere i 2017, hvorav 35 jenter i egen jenteklasse..

I begrunnelsen fra fotballkretsen blir det blant annet framhevet at det tilstrekkelig med voksne/ instruktører tilstede. Dette er en trygghet for barna, samtidig som man unngår kø og venting, på både banen og under bespisning. Ved å være mange voksne, er det også enklere å se den enkelte – slik at barna kommer hjem daglig og opplever å ha fått gode tilbakemeldinger og positiv oppmerksomhet. Klubben er opptatt av å se alle barn - og gi deltagerne utfordringer basert på egne forutsetninger. Trivsel er likevel hovedfokus.

Klubben hadde godt fokus på kosthold, og gjennomførte blant annet en presentasjon om temaet utført av en kostholdsveileder. Vi gratulerer Ørn Horten med velfortjent utmerkelse,og ønsker lykke til i 2018.

Kun begynnelsen
Utviklingssjef Ardian Gashi var ansvarlig for fotballskolen, og ser dette som starten på noe som kan utvikles videre.
- Dette er noe vi som klubb kan bygge på videre. Vi ønsker selvsagt å øke antall deltakere i 2018. Vi er allerede i gang med planleggingen av fotballskolen og håper vi kan komme i mål med en del nye øvelser og konkurranseleker under fotballskoleuken. Vi satser også på å utvikle «cupen» som vi gjennomførte til stor begeistring den siste dagen under fotballskolen.  Vi hadde stor suksess med både cupdagen og ferdighetsmerketestingen i 2017 og vil satse på å gjennomføre disse også i 2018, sier Gashi.


Ardian Gashi hadde mye å holde styr på under årets fotballskole

Skal forbedres
Styreleder Kjetil Ramberg er også strålende fornøyd med utmerkelsen.
- Fjorårets fotballskole hadde et stort kvalitetsløft på alle områder. Rosen går først og fremst til Ardian Gashi som jobbet veldig bra både med planlegging og gjennomføring. I august skal vi fortsette den positive utviklingen og lage den beste fotballskolen noensinne, sier Ramberg.

Begeistret fotballkrets 
- Vi lot oss begeistre av hvordan klubben, ledet av Utviklingssjef Ardian Gashi, planla gjennomføringen av fotballskolen godt i forkant. Instruktørene ble nøye plukket ut, rekruttert fra klubbens ungdomsavdeling. Instruktørene fikk blant annet krav om deltagelse på "Barnefotballkvelden". Dette for å være best mulig rustet til å lage god aktivitet for deltagerne. Til tross for kravene som ble stilt har Ørn klart å få det å være instruktør under Tine fotballskole så populært at det er ventelister for å få være med, sier Tonje Walle Egelie i Vestfold fotballkrets.

Premien er en plakett og  småmål og vil bli overrakt ved en passende anledning.