Sparebank1 sitt gavefond gir bidrag tilbake til lokalsamfunnet som de og deres kunder er en del av.  
- Vi søkte om midler til materiell til de aller yngste lagene våre. Vi vektla spesielt innkjøp av flyttbare 3’er-baner. Det er det ikke i Lystlunden i dag. Fordelen med slike baner er at våre trenere kan gjennomføre treninger med bedre læringseffekt og dermed gi spillerne mer og bedre mestringsopplevelser. Vi setter selvsagt stor pris på gaven på 100.000 fra Sparebank1, sier styreleder Kjetil Ramberg.

Også i fjor lykkes klubben med prosjektsøknader. 420.000 til to prosjekter fra DNB og 50.000 fra Sparebank1 gir til sammen 570.000 det siste året.
- Vi har et uttalt mål om å levere gode søknader på gode prosjekter og gaver til viktige formål. Vi skal levere tilbake til både de som har bevilget penger og til de som skal få glede av pengene; medlemmene og spesielt spillerne våre, sier Ramberg.

Andre inntekter
I desember fikk klubben også andre store inntekter. 265.000 ble refundert i momskompensasjon og 204.000 kom i lokale aktivitetsmidler (LAM).
- Dette er midler vi må søke om hvert år. Momskompensasjonen til Ørn bør øke i 2018 fordi omsetningen er høyere i 2017 og potten justeres erfaringsmessig opp hvert år.
LAM handler om antall aktive + det idrettsrådet bevilger utfra den potten de har til disposisjon. Også det beløpet bør øke en del neste år.

Cupoppgjøret fra NFF ble også bra?
- Det viser seg at det lønner å satse på sportslig utvikling. Vi fikk 180.000 for å nå 3.runde (225.000 med moms). Vi burde jo slått ut Vålerenga og hadde da doblet beløpet, men dette er en flott bonus.
Vi budsjetterer ikke med mer enn 1. runde, der budsjettet var på 50.000 i fjor og er det også i år, så både oppgjøret fra NFF, billett- og kioskinntekter og markedsinntekter bidrar veldig positivt.
Ikke minst gir cupkampene gode opplevelser, god Ørn- og Hortensreklame og dermed også for våre partnere i handelsstand – og næringsliv, sier styrelederen.

Så nå er klubben velholden?
Sånn er det nok ikke. Disse midlene er en del av inntektsgrunnlaget vårt. Problemet med alle disse inntektene er at de kommer veldig sent på året.
Både momskompensasjonen og LAM er 2016–tall og det søkes tidlig. Frivilligheten burde derfor ha fått disse midlene tidligere. Da hadde alle lag og foreninger og vår egen klubb fått bedre likviditet gjennom sesongen.
Når det er sagt gleder vi oss over viktige inntekter og ikke minst på områder der tallene er i overkant av hva vi budsjetterer, som cupoppgjøret, sier Kjetil Ramberg