Ørn har hatt kontakt med ernæringsfysiologen i kommunen/HOPP-prosjektet og sagt at klubben kan bidra ved å be foreldre svare på en spørreundersøkelse om kosthold og fysisk trening. 

Ørn Horten oppfordrer alle foreldre med spillere i aldersgruppen 6-13 år å svare på spørreskjemaet – det tar ikke mange minuttene. 

Her er orienteringen fra mastergradsstudentene Frida Pedersen og Tonje Barkenes: 

Hei alle i FK ØRN Horten! 

Vi er to jenter på 23 år som er masterstudenter i ernæring og folkehelse på Universitetet i Ås og Høgskolen i Oslo og Akershus. Nå som vi begge er inne i det siste året av studiet skal vi skrive masteroppgaven vår. I den forbindelse har vi valgt å fokusere på kosthold for barn som driver med idrett, da dette er noe vi begge er svært interesserte i. 

Horten Kommune setter forebygging og folkehelse høyt på agendaen for å skape best mulig livskvalitet for befolkningen. Kosthold og fysisk aktivitet er et viktig fokusområde blant alle aldersgrupper, men satsingen tilknytning et sunt kosthold og nok fysisk aktivitet for barn og unge er kanskje det viktigste forebyggende tiltaket. Kommunen har et tett samarbeid med den lokale fotballklubben ØRN, og i den forbindelse har vi utviklet et spørreskjema der formålet er å undersøke foreldrenes holdninger og kunnskaper knyttet til mat, kosthold og ernæring som har aktive barn i klubben i aldersgruppen 6-13 år. 

Det hadde vært til stor hjelp om alle foreldre som har barn i denne alderen kunne ta seg tid til å besvare undersøkelsen som kun tar 10-12 minutter, og er helt anonym. Begge foreldre oppfordres til å svare. Målet med studien er å kunne gi en pekepinn på videre arbeid mellom kommunen og klubben for å øke bevisstheten på et riktig kosthold for barn. 

Spørreskjemaet finner du HER.

På forhånd takk! 

Med vennlig hilsen 
Frida Pedersen
Masterstudent i Folkehelsevitenskap på Universitetet i Ås

Tonje Barkenes
Masterstudent i Samfunnsernæring på Høgskolen i Oslo og Akershus